Available courses

Renovatie houten vloeren


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=123
Category: Gebouwschil NL

Na-isolatie vloer met folie


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=122
Category: Gebouwschil NL

Na-isolatie spouwmuren


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=119
Category: Gebouwschil NL

Na-isolatie beganegrondvloeren met gespoten PUR


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=121
Category: Gebouwschil NL

Na-isolatie hellend dak


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=95
Category: Gebouwschil NL

Na-isolatie dak binnenzijde


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=105
Category: Gebouwschil NL

Na-isolatie beganegrondvloer


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=120
Category: Gebouwschil NL

Montage vegetatie dak en gevel


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=103
Category: Gebouwschil NL

Montage tuimelvensters


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=101
Category: Gebouwschil NL

Montage prefab vloerelementen


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=109
Category: Gebouwschil NL

Montage prefab gevelelement beton


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=107
Category: Gebouwschil NL

Montage prefab dakkapellen


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=99
Category: Gebouwschil NL

Montage prefab daken


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=97
Category: Gebouwschil NL

Montage lichte prefab gevelelementen


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=23
Category: Gebouwschil NL

Montage kozijnen, ramen en deuren


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=117
Category: Gebouwschil NL

Luchtdicht bouwen


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=19
Category: Gebouwschil NL

Gevelisolatie met stuclaag

https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=115
Category: Gebouwschil NL

Gevelisolatie met steenstrips


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=113
Category: Gebouwschil NL

Gevelisolatie met betimmering


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=111
Category: Gebouwschil NL

Bodemisolatie


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=126
Category: Gebouwschil NL

PDT-instructieboek IBvb Ventilatietechniek Basis


https://kennisbank.isso.nl/docs/instructieboek/v-b/2011

Instructieboek IBvio Ventilatietechniek Installeren en opleveren ventilatiesystemen


https://kennisbank.isso.nl/docs/instructieboek/v-io/2011

Qualitätssicherung der Gebäudehülle in den Bauphasen

Der Kurs umfasst praxisrelevante Themen wie die Einhaltung von Normen und Grenzwerten sowie die Durchführung und Interpretation von Messungen auf der Baustelle und der dazugehörigen Protokolle. Darüber hinaus werden Verantwortlichkeiten und Qualitätsdefinitionen im Bauprozess mit den verschiede…

Quality Inspection of the Building Envelope in the Building Phases

The module covers issues relevant to practice, such as compliance with standards and limit values, and the performance and interpretation of measurements on the construction site and associated protocols. Furthermore, the responsibilities and quality definitions in the construction process are disc…

Energeticky účinné budovy (pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie) – Pasivní dům


https://www.e-genius.at/fileadmin/user_upload/lernfelder/energieeffiziente_gebaeudekonzepte/alt/cz/web/cvien_3.html
Category: CraftEdu CS

Tematický okruh "Zateplování při renovaci budov"

První učební celek podává základní poznatky o tom, proč je důležitá rekonstrukce stávajících staveb a jak se plánují správná sanační opatření. Ve druhém učebním celku je podrobně vysvětlena sanace jednotlivých částí obvodového pláště budovy (stěna, střecha, nejv…
Category: CraftEdu CS
Category: TRAINMAT

Flatroofing and waterproofing basics

GUIDELINES FOR THE DESIGN AND APPLICATION OF ROOF WATERPROOFING  (1) These guidelines are applicable to the design and application of waterproofing on flat and pitched surfaces (e.g. roof, terraces, walkways, balconies and roof gardens with all the components for the proper…