Kursliste

Renovatie houten vloeren


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=123
Kursbereich: Gebouwschil NL

Na-isolatie vloer met folie


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=122
Kursbereich: Gebouwschil NL

Na-isolatie spouwmuren


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=119
Kursbereich: Gebouwschil NL

Na-isolatie beganegrondvloeren met gespoten PUR


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=121
Kursbereich: Gebouwschil NL

Na-isolatie hellend dak


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=95
Kursbereich: Gebouwschil NL

Na-isolatie dak binnenzijde


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=105
Kursbereich: Gebouwschil NL

Na-isolatie beganegrondvloer


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=120
Kursbereich: Gebouwschil NL

Montage vegetatie dak en gevel


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=103
Kursbereich: Gebouwschil NL

Montage tuimelvensters


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=101
Kursbereich: Gebouwschil NL

Montage prefab vloerelementen


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=109
Kursbereich: Gebouwschil NL

Montage prefab gevelelement beton


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=107
Kursbereich: Gebouwschil NL

Montage prefab dakkapellen


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=99
Kursbereich: Gebouwschil NL

Montage prefab daken


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=97
Kursbereich: Gebouwschil NL

Montage lichte prefab gevelelementen


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=23
Kursbereich: Gebouwschil NL

Montage kozijnen, ramen en deuren


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=117
Kursbereich: Gebouwschil NL

Luchtdicht bouwen


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=19
Kursbereich: Gebouwschil NL

Gevelisolatie met stuclaag

https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=115
Kursbereich: Gebouwschil NL

Gevelisolatie met steenstrips


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=113
Kursbereich: Gebouwschil NL

Gevelisolatie met betimmering


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=111
Kursbereich: Gebouwschil NL

Bodemisolatie


https://buildupskillsnl.anewspring.com/do?action=viewProduct&id=126
Kursbereich: Gebouwschil NL

PDT-instructieboek IBvo Ventilatietechniek Ontwerpen ventilatiesystemen


https://kennisbank.isso.nl/docs/instructieboek/v-o/2011

Instructieboek IBvbo Ventilatietechniek Beheer en onderhoud ventilatiesystemen


https://kennisbank.isso.nl/docs/instructieboek/v-bo/2011

PDT-instructieboek IBvb Ventilatietechniek Basis


https://kennisbank.isso.nl/docs/instructieboek/v-b/2011

Instructieboek IBvio Ventilatietechniek Installeren en opleveren ventilatiesystemen


https://kennisbank.isso.nl/docs/instructieboek/v-io/2011

Qualitätssicherung der Gebäudehülle in den Bauphasen

Der Kurs umfasst praxisrelevante Themen wie die Einhaltung von Normen und Grenzwerten sowie die Durchführung und Interpretation von Messungen auf der Baustelle und der dazugehörigen Protokolle. Darüber hinaus werden Verantwortlichkeiten und Qualitätsdefinitionen im Bauprozess mit den verschiede…

Quality Inspection of the Building Envelope in the Building Phases

The module covers issues relevant to practice, such as compliance with standards and limit values, and the performance and interpretation of measurements on the construction site and associated protocols. Furthermore, the responsibilities and quality definitions in the construction process are disc…
Kursbereich: CraftEdu

Energeticky účinné budovy (pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie) – Pasivní dům


https://www.e-genius.at/fileadmin/user_upload/lernfelder/energieeffiziente_gebaeudekonzepte/alt/cz/web/cvien_3.html
Kursbereich: CraftEdu CS

Tematický okruh "Zateplování při renovaci budov"

První učební celek podává základní poznatky o tom, proč je důležitá rekonstrukce stávajících staveb a jak se plánují správná sanační opatření. Ve druhém učebním celku je podrobně vysvětlena sanace jednotlivých částí obvodového pláště budovy (stěna, střecha, nejv…
Kursbereich: CraftEdu CS
Kursbereich: TRAINMAT

Flatroofing and waterproofing basics

GUIDELINES FOR THE DESIGN AND APPLICATION OF ROOF WATERPROOFING  (1) These guidelines are applicable to the design and application of waterproofing on flat and pitched surfaces (e.g. roof, terraces, walkways, balconies and roof gardens with all the components for the proper…