Available courses

Tematický okruh "Zateplování při renovaci budov"

První učební celek podává základní poznatky o tom, proč je důležitá rekonstrukce stávajících staveb a jak se plánují správná sanační opatření. Ve druhém učebním celku je podrobně vysvětlena sanace jednotlivých částí obvodového pláště budovy (stěna, střecha, nejv…
Category: CraftEdu CS